تبلیغات
کنترل کیفیت ، بازرسی جوش ، HSE - راهکارهای ارتقای اصول HSE در کارگاه های ساختمانی - قسمت دوم و پایانی
 
کنترل کیفیت ، بازرسی جوش ، HSE

۳- حوادث ساختمانی

در حال حاضر حوادث ناشی از کار به عنوان سومین عامل مرگ و میر در جهان و دومین عامل مرگ و میر در ایران بعد از تصادف رانندگی می باشد و یکی از مهترین ریسک فاکتور های مهم بهداشتی ،اجتماعی و اقتصادی در جوامع صنعتی و در حال توسعه است.سالانه درجهان به طور متوسط ۳۶۰ میلیون حادثه شغلی روی می دهد که تنها ۱۷ درصد آن مربوط به بخش ساختمان است ولی این میزان در کشور ایران ۴۷ درصد است که خود نشان دهنده ی ضعف نظارت در بخش کارگاه های ساختمانی می باشد.لذا بایستی به بخش پیمانکاری پروژه های عمرانی توجه ویژه ای داشت.در پروژه های ساختمانی نظامی – امنیتی رعایت اصول بهداشت،ایمنی و محیط زیست به صورت کامل رعایت می گردد ولی متاسفانه در بخش خصوصی نظارت قابل توجهی صورت نمی گیرد.برای کاهش این آمار بایستی تمامی شرایط اصول بهداشت،ایمنی و محیط زیست در ساختمان سازی مدنظر قرار گیرد. 

۱-۳- آمار سازمان پزشکی قانونی کشوردر مورد حوادث ساختمانی

براساس آمارسازمان پزشکی قانونی کشوردر ۴ماه نخست سال۱۳۹۳ ، ۶۵۷ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۲ ، ۴ درصد رشد داشته است. در این آمار ۴۵ درصد مرگ ومیرها به علت سقوط ازارتفاع بوده است.پس از آن، اصابت اجسام سخت با ۵/۲۴ درصد و برق گرفتگی با ۳/۱۲ درصد بیشترین دلایل مرگ و میر در حوادث ساختمانی را به خود اختصاص داده اند.

 

۲-۳- تدوین HSE-plan

هدف از تعیین طرح HSE ،تشریح فعالیت های تاثیرگذار بر بهداشت،ایمنی ومحیط زیست جهت پیشگیری از بروز حوادث،بیماری های شغلی و آلودگی های زیست محیطی و کاهش خسارات جانی ،مالی واکولوژیک وبهبود عملکرد HSE در پروژه های عمرانی می گردد.

 

۳-۳- چرایی بهره مندی از HSE در پروژه های عمرانی

الف)آشنا نبودن پیمانکار با خطرات محیط کار

ب)حساسیت های زمانی موجود در پروژه

پ)عدم صرف هزینه از سوی پیمانکار برای موضوعات HSE

ت)واگذاری کار به پیمانکاران جزئی

ث)فصلی یا غیر دائمی بودن و نداشتن تجربه کافی کارگران در مجموعه های پیمانکاری

ج)اعتقاد نداشتن به آموزش در بخش خصوصی

 

۴-۳- اهمیت و ضرورتHSE در کارگاه های عمرانی

۱-رعایت الزامات کارفرماوطرف های ذینفع مندرج در مفاد مناقصه ها

۲-رعایت الزامات ذکر شده در قانون

۳-هزینه های تحمیلی ناشی از عدم رعایتHSE

۴-انتظارات اجتماعی به وجود آمده ناشی از معرفیHSE دررسانه های جمعی

۵-مسئولیت اجتماعی و ابعاد بشر دوستانه رعایت HSE

 

۵-۳- ملاحظات HSE در ارزیابی و انتخاب پیمانکار

الف)سوابق HSE پیمانکار

ب)وضعیت نیروی انسانی(کارگران ساختمانی مشغول به کار)

پ)وضعیت تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

ت)وضعیت ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با HSE

ث)‌طرح ها و برنامه های HSE

 

۶-۳- مدیریت HSEپیمانکاران                          

درآغاز پیمان ملاحظات HSE در ارزیابی و انتخاب پیمانکار نقش اساسی و مهمی را ایفا می کند و بایستی ملاحظات HSE درمناقصه ذکر شود تا بتوان پیمانکاری مناسب با این اصول انتخاب کرد. در حین پیمان بایستی نظارت بر عملکرد پیمانکار به صورت مستمر توسط متخصصین HSE صورت گیرد ودر صورت تخلف،کارگاه ساختمانی پلمپ گردد.اما این پلمپ به گونه ای نباشد که با پرداخت هزینه ای ناچیز فک پلمپ صورت گیرد و دوباره جان مردم و کارگران به مخاطره افتد.

در پایان پیمان بایستی وضعیت عملکرد HSE پیمانکار در انجام پروژه ی عمرانی ارزیابی و رتبه بندی شود و در صورتی که پیمانکار به وظایف خود در این خصوص عمل نکرده باشد باید از فعالیت به عنوان شرکت پیمانکاری تعلیق شود و به عنوان تنبیه و مجازات مثلا به میزان ۵۰درصد از پرداختی اش کسر گردد.(البته بایستی این بند در مناقصه ذکر شده باشد.) ]۵[

 

۷-۳-مسئولیت ایمنی درکارگاه ساختمانی

۱- در هر کارگاه ساختمانی ، کارفرما موظف است اقدامات لازم به منظور حفظ و تأ‌مین ایمنی عمومی را به عمل آورد.
۲- هر کارفرما مسئول تدارک و فراهم آوردن روشنایی کافی در فضاهای عمومی ، تهیه نرده و حفاظ و نصب آنها در اطراف سقف ها و دیوارهای خالی و فضاهای باز ، فراهم آوردن و نصب نرده و حفاظ در اطراف پله‌ها وپاگردها ، ایجاد ورودی ایمن برای کارگاه ساختمانی و محل کار ، فراهم آوردن وسایل اطفاء حریق ، تأمین آب آشامیدنی سالم و ایجاد سرویس های بهداشتی ، تهیه وسایل حفاظت فردی و کمک های  اولیه و بطور کلی فراهم آوردن و تأمین شرایط ایمنی عمومی، در داخل کارگاه ساختمانی را برعهده دارد و هرحادثه ای برعهده ایشان است.

۳- هر کار فرما باید ابزار و وسایل و تجهیزات لازم را برای انجام عملیات ساختمانی که مورد نیاز کارگران است ،تهیه و نگهداری نماید تا در موقع لزوم در اختیار کارگران قرار دهد و ضمن دادن آموزش های لازم به آنها ،مراقبت نماید که از آن وسایل به طور صحیح و براساس استانداردها و آیین نامه های موجود استفاده کنند.
۴-عملیات ساختمانی باید طوری برنامه‌ریزی و اجرا شود که خطرهای احتمالی ناشی از آن ، در داخل یا خارج از محل کار ، در اسرع وقت قابل پیشگیری باشد.در صورت احتمال وقوع خطر جانی ، کارفرما موظف است فورا کار را متوقف نماید و کارگران را از محل احتمال وقوع حادثه دور کند . کارفرما باید وقوع هر گونه حادثه ناشی از کار در ساعت کار عادی یا غیر عادی روزانه در محل کارگاه را در اسرع وقت و قبل از آنکه علائم و آثار مرتبط با آن از بین رفته باشد به واحد های مربوط در وزارت بهداشت واداره کار و امور اجتماعی محل اطلاع دهد. ]۶[

 

۴- راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای HSE در بخش پیمانکاری

 • اجباری کردن آموزش ایمنی برای کارگران ساختمانی توسط انجمن های صنفی به گونه ای که از ظرفیت بیمه گری کارگران ساختمانی استفاده شود. به عنوان مثال تداوم پوشش بیمه ای شان به موفقیت در دوره های آموزشی ایمنی منوط گردد.
 • تدوین استاندارهای آموزش ایمنی عمومی و آموزش ایمنی تخصصی در تمامی رشته های ساختمانی و تدوین جزوات وفیلم های آموزشی،منطبق بر استاندارهای مشخص شده باشد.
 • اجباری کردن آموزش ایمنی برای پیمانکاران، کارفرمایان ومهندسان ناظر ساختمانی با استفاده از ظرفیت های موجود در سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی .
 • بازرسی باید سرزده و بدون اعلام قبلی صورت گیرد و بازرسان خود نیز بایستی در کارشان استمرار داشته باشند.
 • مجازات وتنبیه کارفرمایان و پیمانکاران متخلف ساختمانی که تعداد حوادث شغلی در پروژه های ساختمانی آنها زیاد است.این مجازات ها می تواند شامل تعلیق موقت فعالیت آنها برای مدت محدود وسپس در صورت عدم تغییر رویه ، ابطال مجوز فعالیت آنها یا تعطیلی کارگاه های شان و یا به تعویق افتادن رتبه بندی شرکت ساختمانی کارفرما یا پیمانکار متخلف باشد.
 • تشویق کارفرمایان و یا پیمانکارانی که درپروژه های آنها هیچ حادثه ای رخ نداده است این تشویق می تواند به وسیله ی بسته های تخفیفی در مالیات و حق بیمه اعمال گردد.
 • استفاده اجباری از تجهیزات ایمنی استاندارد مانند بالابرها و داربست های استاندارد دارای محافظ.
 • از آنجایی که اصابت اجسام سخت به سر ۵/۲۴ درصد تلفات جانی در کارگاه های ساختمانی را به خود اختصاص داده است بنابراین بایستی استفاده ی اجباری کارگران ساختمانی از کلاه ایمنی مورد توجه قرارگیرد.در صورتی که کارگران از کلاه ایمنی استفاده نکنند ،لازم است مورد تنبیه مالی قرار گرفته شوند و در صورت تکرار ، تعلیق شوند.
 • دو واحد درسی اجباری با عنوان ایمنی در پروژه عمرانی در سر فصل دروس دانشجویان رشته های مرتبط با ساختمان از قبیل رشته های مهندسی عمران، معماری ، شهرسازی ، برق ، مکانیک ، تاسیسات و… در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد گنجانده شود.
 • مجازات و تنبیه شدید بازرسان متخلفی که با گرفتن رشوه ، با جان مردم بازی می کنند.این مجازات می تواند در ابتدا به صورت تعلیق از کار بازرس صورت گیرد و در صورت تکرار ، پرونده وی به مراجع قانونی ارجاع گردد.
 • بازرس HSE که از طرف سازمان کار برای نظارت بر پروژه های ساختمان سازی فرستاده می شود باید در زمینه ی مهندسی عمران و ساختمان سررشته داشته باشد.در صورتی که بازرس دارای تحصیلات مهندسی عمران با گرایش HSE باشد درکش از خطرات موجود در کارگاه های ساختمان سازی بیشتر خواهد بود.
 • عدم توجه و گسترش رشته ی مهندسی عمران گرایش HSE در دانشگاه های کشور که این خود منتج به فقدان نیروی متخصص در این زمینه خواهد شد.خوشبختانه اخیرا دانشگاه صنعتی امیرکبیر با جذب دانشجو در این رشته ، نیروهای متخصص تربیت می کند.
 • در ماه‌های اولیه تصویب قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی،هر کسی که کارت مهارت فنی و حرفه‌ای را گرفته بود خود را به عنوان کارگر ساختمانی معرفی می‌کرد و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گرفت، برای همین هم تعدادی از کارگران ساختمانی از پوشش بیمه‌ای محروم ماندند و به‌جای آن‌ها کسانی بیمه شده‌اند که به هیچ وجه سابقه کارگری نداشته اند .بنابراین این قصور باعث از دست دادن اعتماد به نفس کارگران و قرار گرفتن در حالت استرس زا می باشد که باعث مشکلات روحی روانی در کارگاه های ساختمانی می شود.
 • کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی نیز به دلیل کمبود بودجه برای ساماندهی کارگران ساختمانی تشکیل نشده است و شورای حل اختلاف تخصصی برای کارگران ساختمانی نیز وجود ندارد که این خود نشان دهنده خلا در قانون گذاری می باشد و امنیت روحی قشر کارگر ساختمانی را به خطر می اندازد.
 • کارگران ساختمانی برای یافتن کار در تعدادی از مناطق شهر تجمع می کنند که از نظر زیبایی، وجه ی خوبی ندارد و بهتر است شهرداری‌ها مکان‌هایی را به کارگران ساختمانی اختصاص دهند و اداره‌ و کنترل آن اماکن را به انجمن‌های صنفی کارگری بسپارند ‌که این خود مصداق رعایت اصول بهداشت،ایمنی و محیط زیست می باشد.چون بنابر آمار پزشکی قانونی تعداد قابل توجهی از کارگران ساختمانی در معابری که تحمع می کنند به علت تصادف با وسایل نقلیه جان خود را ازدست می دهند .همچنین بهداشت محل اجتماع نیز به گونه ای نامناسب است و باعث مشکلات عدیده ای نظیر بیماری های مسری می گردد.
 • نظارت کافی و جامع بر مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای صورت نمی گیرد و این مراکز فقط به دنبال درآمد زایی و اخذ پول کارگران ساختمانی متقاضی کارت مهارت هستند و کمترین آموزشی به آنان ارائه نمی‌گردد.(روی کارت های مهارت نوشته شده است که این مدرک بعد از ۳۰ ساعت آموزش و ارزشیابی ارائه شده است و حتی نمره‌ای هم به آن کارگر اختصاص داده‌اند اما حقیقت این است که مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در مورد ساعات برگزاری و بار علمی کلاس ها و اساتید مورد استفاده سهل انگاری می کنند.)مگر آنکه کارگر متقاضی بخواهد به جای کارت مهارت عمومی یا همان درجه ۳، کارت مهارت درجه ۲ یا کارت مهارت درجه ۱ (استادکار) بگیرد . البته کمتر کارگری برای دریافت این دو کارت اقدام می‌کند چون در اختیار داشتن کارت مهارت عمومی در یکی از ردیف‌های ۱۸ گانه شغلی کارگران ساختمانی مانند آرماتور بند یا سفت کار یا… برای برخورداری از بیمه سازمان تامین اجتماعی کافی است.
 • در حال حاضر در کلان شهرها نظیر تهران،مشهد و… این پتانسیل وجود دارد که اداره کار و امور اجتماعی وظایف خود را به سازمان نظام مهندسی ساختمان واگذار نماید و این سازمان نسبت به آموزش کارگران حرفه ای ساختمان اقدامات لازم را صورت دهد و از طرف دیگر اداره مسکن و شهرسازی نیز طی یک قرارداد نیروی کار ماهر را به کار گیرد و شهرداری هم در کنار این دو نهاد برای اجرای کامل قانون حضور داشته باشد.

 

 

۵- نتیجه گیری

امروزه ایمنی در جایگاهی است که به مدد فن آوری روز سعی دارد با مدل های جدید نسبت به بررسی حوادث و ریشه یابی علل آن اقدام کند،لذا با نگارش این تحقیق سعی شده است تا ضمن بررسی HSE در پروژه های پیمانکاری عمرانی،برای ارتقای آن راهکار های عملیاتی ارائه گردد.اجرای سیاست های تنبیهی و حذف شرکت های غیر ایمن از لیست شرکت های با صلاحیت، از شیوه های موثر در راهبری پیمانکاران است. همچنین بازآموزی دوره های ایمنی می تواند تاثیر گذار باشد.

صدمات منجر به از کارافتادگی ویا حوادث منجر به فوت در کارگاههای ساختمانی علاوه بر زیان های مالی، اثرات مخربی بر عملکرد افراد در سطوح مختلف دارد وکاهش روحیه فعال بودن را به دنبال خواهد داشت. بدلیل نوع کار در صنعت ساخت و ساز، خطرات بالقوه فراوانی کارکنان شاغل در محل سایت یا افراد عادی و عبوری را تهدید می کند.به همین دلیل خوشبختانه موضوع ایمنی یکی از علایق ودغدغه های مشترک کارفرمایان وکارکنان می باشد.هر چند به دلیل حفره های قانونی شاهداتفاقات ناشی از کم کاری در این حوزه هستیم.

طی بررسی صورت گرفته در یک جامعه آماری تصادفی، مسئله ی ایمنی در اغلب پروژهای شخصی نادیده گرفته می شود و فقط مسائل مالی نقش مهمی را ایفا می کنند و همچنین سازمان نظام مهندسی نیز نظارت وکنترل کافی در زمینه ی HSE برروی ساختمان های مسکونی شخصی نداردولی در مورد پیمانکاری ساختمان های دولتی ، برای پیمانکاران دوره های HSE به صورت ساعتی برگزار می گردد که در نهایت مدرک پایان دوره ای به آن ها داده می شود که البته این مدرک نمی تواند صلاحیت پیمانکار در زمینه ی HSE را نشان دهد.لذا بایستی کارشناسی متخصص در مهندسی عمران با گرایش HSE،این وظیفه ی خطیر را به عهده داشته باشد که بتواند با دقت تمام مسائل موجود در کارگاه ساختمانی را دنبال کند وآموزش های لازم را به پرسنل کارگاه بدهد.از آنجایی که این موضوع با جان ومال انسان در ارتباط است پس بایستی برای مسدود کردن حفره های موجود در مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان که مربوط به ایمنی حفاظت کار در حین اجرا است ، این مبحث مورد بازنگری قرار گیرد.

بیشترین فراوانی حوادث کار خود مربوط به حوزه ساختمان است که با ۴۷ درصد حوادث هرساله تعداد زیادی از هموطنان مان را به کام مرگ می کشد. اگر چه پیمانکار مسئولیت این حوادث را در کارگاه های ساختمانی برعهده دارد اما کارفرما نیز مسئول است تا با نظارت کامل بر فعالیت های پیمانکار و بررسی عملکرد او از نقطه نظر ایمنی از بروز حوادث و آسیب های احتمالی جلوگیری کند.با توجه به تجربه های گذشته ، ثابت شده است که عملکرد ایمنی موسسات پیمانکاری نسبت به عملکرد کارفرما از درجه پایین تری برخوردار است بنابراین ا بایستی دقت و توجه کارفرمایان بیشتر باشد.

بررسی ها نشان می دهد برای بهبود وضعیت HSE در پروژه های عمرانی،باید تفکر ۴E را در محیط های کاری دنبال کرد که شامل اقدامات مهندسی،آموزشی و اجرایی همراه با اعمال قانون و جنبه های ارگونومیکی محیط ، وجود مجموعه قوانین،مقررات و آیین نامه های ایمنی و بهداشت در کشور است.

نوع مطلب : ایمنی،بهداشت،محیط زیست ( HSE )، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 24 آذر 1396 04:19 ب.ظ
این وبسایت واقعا تمام اطلاعات و اطلاعات مورد نیاز در مورد این موضوع را دارد
و نمی دانست چه کسی بپرسد
جمعه 3 آذر 1396 05:18 ب.ظ
چیزی که من درک نمی کنم این است که در واقع واقعا چطور هستی
خیلی راحت تر از شما انتظار داریم.
شما خیلی هوشمند هستید شما با توجه به این موضوع،
من را به طور جداگانه تولید می کند آن را از زوایای متنوع متعدد باور دارد.
مردان و زنان شبیه آن نیستند تا زمانی که چیزی جز این نیست
با زن تقدیر انجام دهید! مواد شخصی شما عالی است. در همه حال مراقبت از آن
بالا
شنبه 13 آبان 1396 06:23 ب.ظ
وب سایت فوق العاده شما اینجا هستید، اما من در مورد اگر شما از هر انجمن جامعه بود که موضوعات مشابه بحث شده در اینجا می دانید کنجکاو بود؟
من واقعا دوست دارم که بخشی از جامعه باشم که در آن می توانم نظرات دیگری از افراد با تجربه ای که به اشتراک می گذارند، دریافت کنم
همان علاقه. اگر پیشنهادی دارید، حتما با من در میان بگذارید.
خیلی ممنون
چهارشنبه 10 آبان 1396 08:53 ب.ظ
برای اطلاعات بیشتر تا به امروز شما باید یک وب سایت بازدید کنید
و در وب جهان گستر من این سایت را به عنوان بهترین انتخاب کردم
وب سایت برای داغترین به روز رسانی
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:42 ب.ظ
پست بسیار پر انرژی، من از آن لذت بردم. آیا بخش 2 وجود خواهد داشت؟
سه شنبه 17 مرداد 1396 03:54 ق.ظ
Howdy! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to give it a look.

I'm definitely enjoying the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers!
Wonderful blog and wonderful style and design.
جمعه 13 مرداد 1396 06:57 ب.ظ
Thanks for finally talking about >کنترل کیفیت ، بازرسی جوش ، HSE - راهکارهای ارتقای اصول HSE در کارگاه های ساختمانی - قسمت دوم و پایانی <Liked it!
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:37 ب.ظ
Everything is very open with a clear description of the issues.
It was definitely informative. Your website is useful. Thanks
for sharing!
یکشنبه 8 مرداد 1396 08:12 ب.ظ
What a information of un-ambiguity and preserveness of valuable
know-how on the topic of unpredicted emotions.
دوشنبه 5 تیر 1396 03:57 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب ابتدا آیا
واقعا نشستن درست با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما موفق به من مؤمن متاسفانه فقط برای while.
من این مشکل خود را با جهش در
منطق و یک ممکن است را سادگی به کمک پر همه کسانی معافیت.
که شما در واقع که می توانید انجام من را قطعا تا پایان در گم.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:35 ب.ظ
Hello to every single one, it's truly a nice for me to go to see
this site, it consists of helpful Information.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:05 ق.ظ
Excellent article. I absolutely love this website. Keep it up!
چهارشنبه 14 مرداد 1394 01:08 ب.ظ
سلام سینا جان،
چشم به زودی،
چند روز متاسفانه با قطعی شبکه همراه هستیم بعد از اتصال دوباره، حتما با مطالب جدیدتر در خدمت دوستان هستیم.
مجتبی حاجی پور سلام سینا جان،
چشم به زودی،
چند روز متاسفانه با قطعی شبکه همراه هستیم بعد از اتصال دوباره، حتما با مطالب جدیدتر در خدمت دوستان هستیم.
سه شنبه 13 مرداد 1394 09:10 ب.ظ
مرسی
راجع به ایمنی در صنعت نفت و گاز هم مطلب بگذارید
مجتبی حاجی پور سلام سینا جان
چشم به زودی بعد از پایان یافتن مطالب مربط یه صنیع ساخنمان وارد حوزه نفت و گاز خواهیم شد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :